fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin notarialny 2011 r.: testy i zadania

Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań na drugą i trzecią część egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 7 – 9 września 2011 r.
Opisy istotnych zagadnień do zadań na egzamin notarialny przygotował zespół, który opracował zadania na ten egzamin.
Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 607), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania. Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.). Kryteria te stanowią w szczególności: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.
Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11). Zobacz: - Opis istotnych zagadnień - opinia prawna, - Opis istotnych zagadnień - pierwszy projekt aktu notarialnego, - Opis istotnych zagadnień - drugi projekt aktu notarialnego. Zobacz więcej w serwisie: Prawnicy, doradcy i biegli » Aplikacje / egzaminy zawodowe » Testy » Testy z egzaminów zawodowych
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA