fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ograniczony zwrot gruntów wywłaszczonych pod drogi

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Tylko część wywłaszczonych na podstawie starych przepisów może się ubiegać o zwrot gruntów. To luka prawna, którą trzeba wypełnić
Jedna z gmin zaproponowała swoim mieszkańcom wykup działki pod drogę. Była to propozycja nie do odrzucenia. Gdyby odmówili, zostaliby wywłaszczeni w drodze postępowania administracyjnego. Właściciele działki woleli więc przekazać ziemię dobrowolnie i zawarli z gminą umowę notarialną, na podstawie której otrzymali pieniądze. Droga nie powstała do tej pory. Właściciele chcieli oddać to, co otrzymali od gminy, i zażądali zwrotu działki. Gmina odmówiła. Tłumaczyła, że w przepisach jest luka i nie może tego zrobić. Tego rodzaju spraw jest dużo więcej.

Problemy ze zwrotem gruntów

Do 1 stycznia 1998 r. obowiązywała ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Po tej dacie zastąpiła ją inna: o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje do dzisiaj. Ta zawiera przepisy dotyczące właścicieli (użytkowników wieczystych) pozbawionych nieruchomości pod rządami starych przepisów (przed 1 stycznia 1998 r.). Otóż mogą się oni ubiegać o jej zwrot, jeśli oczywiście zaistnieją odpowiednie przesłanki (mówi o tym art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Wspomniany przepis znacznie ogranicza krąg podmiotów, które mają ten przywilej. Prawo takie przysługuje bowiem tylko osobom, których nieruchomość nabył w imieniu Skarbu Państwa kierownik urzędu rejonowego administracji państwowej (obecnie byłby to starosta), natomiast osobom, których działkę nabyła gmina – już nie.

Słuszne skargi

Do rzecznika praw obywatelskich trafiają skargi od tej drugiej kategorii osób. Według rzecznika nie są one pozbawione racji.
Jest to ewidentnie nierówne traktowanie dwóch grup osób znajdujących się w podobnej sytuacji. I jednym, i drugim zabrano nieruchomości na cele publiczne i nigdy nie doszło do realizacji tych celów. Teraz ci, których nieruchomości nabył Skarb Państwa, mogą się domagać zwrotu, a ci, których wójt (burmistrz, prezydent miasta) – już nie – zauważa Małgorzata Chmielewska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tego powodu – według niej – wspomniany art. 216 ust. 2 pkt 3 może być oceniany jako niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomości do jednej z grup byłych właścicieli (użytkowników wieczystych).

Oczekiwana zmiana

Wspomniany przepis ustawy zasadniczej mówi o naruszeniu zasad równości wobec prawa. Poza tym ustawodawca przekroczył zakres swobody regulacji w art. 216 ust. 2 pkt 3.
Opinię rzecznika potwierdza Wojciech Nurek, rzeczoznawca majątkowy. Jedyny sposób rozwiązania tego problemu – jego zdaniem – to zmiana przepisów.
Rzecznik zwrócił się nawet w tej sprawie do ministra infrastruktury.
– Problem nie jest nam obcy – mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. – Aktualnie analizujemy przepisy i niewykluczone, że przygotujemy projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, który wypełni lukę.
Procedura

Etapy wywłaszczenia są następujące:

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA