fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 220 z 27 listopada 2007

Rozporządzenia ministrów (poz. 1632 – 1637):
obrony narodowej z 30 października w sprawie zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego; wejdzie w życie 12 grudnia. • pracy i polityki społecznej, z 23 października i 14 listopada:
– o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów; od 5 grudnia, – zmieniające wskazane wyżej rozporządzenie; od 5 grudnia, a niektóre przepisy 1 stycznia 2008 r., • rolnictwa i rozwoju wsi z 2 listopada w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich; od 1 stycznia 2008 r., • sprawiedliwości, dwa z 15 listopada, w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko: – aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego, – asystenta sędziego; oba weszły w życie 27 listopada.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA