Komentarze prawne

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: obowiązki socjalne pracodawców

www.sxc.hu
Przedstawiamy nasz redakcyjny komentarz do przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w którym poruszamy m.in. tematykę naliczania odpisów oraz wyjaśniamy wątpliwości dysponowania środkami funduszu
Od wielu miesięcy komentujemy przepisy prawa pracy. Omówiliśmy cały kodeks pracy i większość przepisów wykonawczych do niego.
Komentarze w wersji online są dostępne na stronie www.rp.pl/df. W styczniu 2011 r. omawialiśmy dwa rozporządzenia o aktach osobowych pracowników i o świadectwie pracy:
- zobacz Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. dotyczącego akt osobowych pracownika, - zobacz Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. dotyczącego świadectwa pracy. W lutym opisaliśmy zasady udzielania urlopów wychowawczych i urlopu bezpłatnego, a także zwolnień od pracy członkom związków zawodowych: - zobacz Komentarz do rozporządzenia z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, - zobacz Komentarz do rozporządzenia z 11 czerwca 1996 r. dotyczącego urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy związkowców. W marcu omówiliśmy przepisy regulujące pracę młodocianych: - zobacz Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 5 grudnia 2002 r. dotyczącego zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, - zobacz Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, - zobacz Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zobacz inne przepisy z komentarzami   Natomiast w 29 kwietnia skomentowaliśmy przepisy o pracach szczególnie uciążliwych dla kobiet: - zobacz Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. W maju zajęliśmy się tematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a w czerwcu opisaliśmy zasady współpracy w ramach pracy nakładczej: - zobacz Przepisy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, - zobacz Komentarz do rozporządzenia z 31 grudnia 1975 r. dotyczącego uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą oraz Komentarz do przepisów kodeksu pracy o uprawnieniach pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. W lipcu omówiliśmy zagadnienia dotyczące zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i wypłacania za ten czas wynagrodzenia lub ekwiwalentu: - zobacz Komentarz do rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. dotyczącego szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ostatni komentarz, z 25 sierpnia, poświęcony został tematyce obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania skutkom występowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy: - zobacz Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, - zobacz Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dzisiaj postanowiliśmy omówić przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – ustawy o zfśs oraz rozporządzenia w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych. Wybraliśmy tę tematykę dlatego, że prawidłowe naliczanie odpisów oraz dysponowanie środkami funduszu wciąż wzbudza wiele wątpliwości. Ponadto dla firm, które chciałyby uwolnić się z części lub z wszystkich obowiązków socjalnych w 2012 r., jest to ostatni moment na podjęcie stosownej procedury. Więcej w serwisie: Dobra Firma » Kadry i płace » Świadczenia dla pracowników » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zobacz inne przepisy z komentarzami: Dobra Firma » Kadry i płace » Przepisy z komentarzami
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL