Akty prawne

Obowiązują od 27 września 2011

RUCH DROGOWY
-  rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 sierpnia w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (DzU nr 188, poz. 1121) ODBIORNIKI RTV
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 sierpnia w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego  (DzU nr 188, poz. 1122) ŚRODKI PSYCHOTROPOWE -  rozporządzenie ministra zdrowia z 17 sierpnia w sprawie warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji posychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (DzU nr 188, poz. 1123) EGZAMINY RZECZNIKOWSKIE - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 września w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (DzU nr 189, poz. 1124) ENERGIA ELEKTRYCZNA -  rozporządzenie ministra gospodarki z 18 sierpnia w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU nr 189, poz. 1126) POMOC PUBLICZNA - rozporządzenie ministra skarbu państwa z 30 sierpnia w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzacje przedsiębiorców (DzU nr 189, poz. 1128)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL