Akty prawne

DzU nr 193 z 15 września 2011

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (poz. 1143) FINANSE KOMITETÓW WYBORCZYCH
- rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (poz. 1144) WYBORY ZA GRANICĄ - rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (poz. 1145) NIEODPŁATNE AUDYCJE WYBORCZE W TVP - rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (poz. 1146) Zobacz treść: Dz.U. Nr 193
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL