fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU nr 193 z 15 września 2011

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (poz. 1143)
FINANSE KOMITETÓW WYBORCZYCH
- rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (poz. 1144)
WYBORY ZA GRANICĄ
- rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (poz. 1145)
NIEODPŁATNE AUDYCJE WYBORCZE W TVP
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (poz. 1146)
Zobacz treść: Dz.U. Nr 193
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA