fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od wartości ubioru służbowego z firmowym logo nie odprowadzamy podatku

Wartość odzieży i obuwia reklamowego oraz ubioru roboczego należnego zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy jest wolna od podatku dochodowego. Dodatkowo wydatki te możesz wrzucić w koszty uzyskania przychodów
Podatek nie obciąża wartości ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, ani ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. We wszystkich innych sytuacjach ewentualne wypłaty na rzecz pracowników przeznaczone na kupno ubioru do pracy, który nie jest ubraniem roboczym w rozumieniu przepisów bhp ani umundurowaniem, są obciążone podatkiem, tak samo jak inne składniki wynagrodzenia.Zasadą bowiem jest, że pracownik wykonuje pracę we własnym stroju. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w licznych wyrokach.Zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu za ten ubiór. Nie ma wątpliwości co do umundurowania, bo pojęcie munduru wyjaśnia ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (DzU nr 31, poz. 130 ze zm.). Chodzi o umundurowanie poli...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA