fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prywatna korespondencja podwładnego poza kontrolą szefa

Jeśli pracodawca naruszy tajemnicę korespondencji pracownika, zatrudniony może domagać się od niego nawet zadośćuczynienia pieniężnego
To pracodawca jako właściciel firmy ma prawo wglądu w korespondencję kierowaną na adres firmowy pracownika. Jeśli jednak trafiają na nią prywatne e-maile do pracowników, szefowi nie wolno ich czytać. Pod rygorem złamania tajemnicy prywatnej korespondencji.Przedsiębiorca jest właścicielem adresu firmowego, a pracownik działa i prowadzi korespondencję niejako w imieniu pracodawcy. Problem komplikuje się jednak, gdy na firmowy adres elektroniczny pracownika przychodzą prywatne e-malie. Czy szef może je przeglądać i czytać?Pracownicy wielkiego koncernu są wyposażeni w najnowszy sprzęt elektroniczny – laptopy i palmtopy. Każdemu pracownikowi koncern nadał indywidualny firmowy adres e-mailowy.Janina Dobrowolska, dyrektor do spraw pracowniczych, zna osobiście większość pracowników oraz ich rodziny, bo organizowała wiele firmowych wyjazdów integracyjnych. Od czasu do czasu zagląda do firmowych e-maili zatrudnionych, kontrolując rzetelność wykonywanej pracy, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA