fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od zamiany nie zawsze płaci się PCC

Czy umowa zamiany nieruchomości jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?
– Czy umowa zamiany nieruchomości (zawarta w ramach działalności gospodarczej) jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych? – pyta czytelnik DF.Co do zasady tak, chyba że w grę wchodzi zamiana nieruchomości zwolnionych z VAT.W świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) podatkowi temu podlegają m.in. umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych.Podstawą opodatkowania PCC przy zamianie jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek (nie dotyczy to lokali mieszkalnych, gdzie jest nią różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw spółdzielczych do tych lokali).Stawka podatku wynosi:- 2 proc. przy zamianie nieruchomości i rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i do lokalu użytkowego, a także prawa do domu jednorodzinnego i do lokalu w małym domu mieszkalnym,- 1 proc. przy zamianie innych praw majątkowyc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA