fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorządowcy mają więcej obowiązków niż inni zatrudnieni

Od samorządowca możesz wymagać więcej niż od pracownika firmy prywatnej. Nie tylko ma on wykonywać polecenia pracodawcy i przestrzegać zasad obowiązujących w jego miejscu pracy
Z zajmowanym przez samorządowca stanowiskiem wiąże się więcej wymagań, np. dbanie o dobry interes państwa.Zakres obowiązków pracownika samorządowego wynika z ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm., dalej ustawa). Powinien on dbać o wykonywanie zadań publicznych i o środki publiczne. Obowiązany jest też uwzględniać dobry interes państwa i indywidualne interesy obywateli (art. 15 ustawy).Do szczególnych obowiązków samorządowca zalicza się:- przestrzeganie prawa,- wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,- informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w urzędzie, jeżeli prawo tego nie zabrania,- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo,- uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz z obywatelami,- godne zachowanie w miejscu p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA