fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usługi ciągłe: O powstaniu przychodu decyduje data z umowy lub faktury

Przy usługach rozliczanych okresowo o powstaniu przychodu decyduje ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego wskazany w umowie lub na fakturze. Tak samo jest przy usługach za media
Ze zmienionych od 1 stycznia 2007 r. przepisów dotyczących momentu powstania przychodów z tzw. usług ciągłych (art. 12 ust. 3c i 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – updop, oraz art. 14 ust. 1e i 1h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – updof) wynika, że jeśli na mocy ustaleń stron usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień okresu określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania przychodów z dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.W praktyce oznacza to, że przy usługach rozliczanych okresowo oraz usługach za media, decydujące znaczenie dla momentu powstania przychodu będzie miał wskazany w umowie (lub na fakturze) ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że rozliczenie nastąpi nie rzadziej niż raz w roku.Zasady określania przychodu z usług ciągłych są wyjątkiem ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA