fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Europejski Trybunał konsekwentnie ogranicza znaczenie złotej akcji

Trybunał uznał za niezgodne z prawem wspólnotowym przepisy przyznające rządowi niemieckiemu złotą akcję w Volkswagenie. To zła wiadomość dla polskiego rządu, który niedawno rozszerzył listę spółek, w których posiada uprzywilejowaną pozycję – pisze Dawid Sześciło, współpracownik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Tak zwana ustawa Volkswagena z 1960 r. przyznaje władzom landu Dolnej Saksonii szczególne uprawnienia w spółce Volkswagen AG. Przede wszystkim wprowadza 20-procentowe ograniczenie w wykonywaniu prawa głosu dla akcjonariuszy spółki, bez względu na liczbę posiadanych akcji, oraz kwalifikowaną większość 80 proc. głosów do podejmowania uchwał w najważniejszych sprawach przez walne zgromadzenie spółki, co w praktyce sprawia, że land Dolnej Saksonii ma możliwość blokowania tych uchwał.Ponadto pozycję rządu federalnego oraz landu w spółce wzmacnia możliwość powoływania w 20-osobowej radzie nadzorczej po dwóch członków rady nadzorczej. Chociaż obecnie rząd federalny nie posiada żadnych akcji w spółce, a w związku z tym nie powołuje żadnych członków rady nadzorczej, to jednak poprzez nabycie przynajmniej dwóch akcji spółki może odzyskać swoje uprawnienie. Aby uzasadnić swoje uprzywilejowanie, rząd niemiecki wskazywał na potrzebę ochrony spółki przed ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA