fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Amortyzacja bilansowa zwykle trwa dłużej niż podatkowa

Stawki amortyzacyjne stosowane dla celów rachunkowości muszą odzwierciedlać przewidywany okres użytkowania środków trwałych
Możliwość skrócenia okresu podatkowej amortyzacji nie powinna więc wpływać na odpisy dokonywane dla celów bilansowych.W większości firm służby finansowe dążą do maksymalnego zbliżenia wyniku finansowego obliczanego dla celów ustawy o rachunkowości i podstawy opodatkowania. Starają się więc, aby przychody i koszty księgowane były według tych samych zasad. Jest to oczywiście w pewien sposób uzasadnione – ułatwia prawidłowe obliczanie podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że takie postępowanie nie może istotnie zmienić wyniku finansowego. Dlatego nie należy bezkrytycznie stosować w amortyzacji bilansowej stawek wynikających z przepisów o podatku dochodowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieruchomości. Ich wartość początkowa jest bowiem na tyle wysoka, że przyjęcie zbyt wysokiej stawki amortyzacyjnej może poważnie zmniejszyć zysk lub nawet spowodować powstanie straty.Już od dawna ustawa o rachunkowości nie pozwala na stosowanie stawek...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA