Walka z dyskryminacją kosztem pracodawców

Pracodawcy uważają, że ustawa o równym traktowaniu przygotowana przez resort pracy wykracza poza dyrektywy UE. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań może zniechęcić do zatrudniania niepełnosprawnych
Przepisy antydyskryminacyjne są stosowane w firmach od wielu lat. Ustawodawca chce jednak wzmocnić tę ochronę przy okazji dostosowywania polskiego prawa do przepisów wspólnotowych. Zdaniem przedsiębiorców jego propozycje idą zbyt daleko.Propozycja jest taka:Jeżeli pracodawca nie poczyni w firmie nakładów umożliwiających zatrudnianie niepełnosprawnych, będzie to uznane za naruszenie prawa do równego traktowania. Nie byłoby mowy o łamaniu prawa, gdyby okazało się to nadmiernym obciążeniem. Przy ocenie, czy koszty nakładów są dla firmy zbyt duże, mają być brane pod uwagę możliwości uzyskania przez nią pomocy publicznej.– Zapomniano, jak w Polsce działa system uzyskiwania pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jak bardzo jest on niestabilny. Nie podoba nam się, że odmowa zatrudnienia niepełnosprawnego byłaby możliwa tylko w razie braku dofinansowania z PFRON. W efekcie może się okazać, że rozwiązanie to pogorszy sytuację niepe...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL