Skarga nierozstrzygnięta, zamówienie już wykonane

Nawet gdy umowa o zamówienie publiczne została już zrealizowana, przedsiębiorca, który przegrał przetarg, może zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do sądu
Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 18 października 2006 r. (sygn. III CZP 85/07). Pojawiła się tym samym istotna rozbieżność w jego orzecznictwie. W uchwale z 14 października 2005 r. (sygn. III CZP 73/05) inny skład SN stanął bowiem na stanowisku, że jeśli umowa z wykonawcą została wykonana, sąd nie rozpatruje skargi na orzeczenie zespołu arbitrów, a uczestnikowi kwestionującemu wynik przetargu pozostaje droga dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Nie jest natomiast przeszkodą w rozpoznaniu tej skargi częściowe wykonanie umowy.Sprawa jest ważna. Pierwszy prezes SN powinien więc rozważyć przedstawienie jej pod rozwagę powiększonego składu SN. Często bowiem, zwłaszcza gdy zamówienie obejmuje dostawę towarów, może być tak, że przed rozpatrzeniem skargi przez sąd dojdzie już do wykonania umowy.Uchwała z 18 października 2007 r. stanowi odpowiedź na pytanie prawne przedstawione przez sąd rozpatrujący skargę spółki Gwarant Grupa K...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL