Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 196 z 24 października 2007

Rozporządzenia ministrów (poz. 1415 – 1425):
finansów, dwa z 10 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego,
– zwolnień od podatku akcyzowego; oba wejdą w życie 24 listopada, • gospodarki, trzy z 3 października, w sprawie połączenia: – Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, – Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem, Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Instytutu Przemysłu Gumowego Stomil oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych, – Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata; wszystkie od 1 stycznia 2008 r., • pracy i polityki społecznej, dwa z 9 października, w sprawie: – szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zmiana); od 24 listopada, – określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej; od 8 listopada, • rozwoju regionalnego z 3 października zmieniające rozporządzenia w sprawie przyjęcia uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006; od 24 października, • zdrowia, z 24 września i dwa z 9 października, w sprawie: – przejść granicznych właściwych do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej; od 8 listopada, – rejestru zakładów opieki zdrowotnej (zmiana); od 1 listopada, ale niektóre przepisy: 8 listopada tego roku i 1 marca 2008 r., – składu oraz oznakowania suplementów diety; od 8 listopada. Zobacz też tekst Dz. U. nr 196
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL