Firmy ponoszą kosztowne ubezpieczenia za swoich menedżerów

Osoby zasiadające w zarządach czy radach nadzorczych podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na różnych zasadach. Raz jako pracownicy, kiedy indziej jako zleceniobiorcy, zarządcy na kontrakcie czy też podmioty na własnym rozrachunku
Zgodnie z art. 38 kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Przepis ten stosujemy odpowiednio do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Akty prawne – zwykle rangi ustawowej – regulujące ustrój i działanie danego rodzaju osoby prawnej wskazują organy, za pośrednictwem których zaciąga ona zobowiązania, rozporządza mieniem, występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych czy dokonuje innych czynności niezbędnych do jej sprawnego funkcjonowania.Większość osób prawnych ma co najmniej organy dwojakiego rodzaju: wykonawczy i nadzorczy. Pierwszy jest zazwyczaj nazywany zarządem, drugi – radą nadzorczą lub komisją rewizyjną.Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 maja 1999 r. (I PRN 14/95) pozycja prawna prezesa kolegialnego zarządu spółki akcyjnej może być ukształtowana zarówno na podstawie umowy zlecenia, jak ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL