Firmy nie mogą się umówić, że naruszą prawo

Gdy apteka sprzedaje leki w systemie komisowym, refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia należy się wyłączne jej, a nie firmie, która oddała jej leki w komis
Firma ta żadnych roszczeń z tego tytułu do NFZ zgłaszać nie może. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku 11 października 2007 r.Spór, którego dotyczy werdykt, powstał na tle umowy komisu zawartej w 2003 r. między spółką z o. o. Farmacol II, właścicielem leków, a upadłą już spółką Cefarm, która sprzedawała je w swej sieci aptek.Zgodnie z umową 21 proc. refundacji z NFZ miało przypaść Cefarmowi. Z powołaniem się na art. 766 kodeksu cywilnego Cefarm zobowiązał się przelać na Farmacol II 79 proc. swych wierzytelności wobec NFZ. Przepis ten zobowiązuje biorącego w komis do wydania dającemu w komis wszystkiego, co w związku z wykonywaniem zlecenia uzyskał, a zwłaszcza do przelania na niego wierzytelności (należności). To uprawnienie dającego w komis jest wiążące także w stosunku do wierzycieli biorącego w komis.Strony umowy komisu złożyły wobec NFZ stosowne oświadczenia, a ten przyjął do wiadomości ustalenia dotyczące podziału refundacji. Między NFZ a Farmacolem został...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL