Prościej zatrudnić cudzoziemca spoza Unii

Chcąc przyjąć do pracy obywatela z Chin czy Rosji, musisz zdobyć zezwolenie od wojewody właściwego dla swojej siedziby. W niektórych sytuacjach jesteś zwolniony z tego obowiązku
Swobodę przepływu pracowników wewnątrz Unii gwarantuje art. 39 traktatu Wspólnot Europejskich. Wyraża się ona m.in. tym, że kandydat do pracy pochodzący np. z Wielkiej Brytanii ma pierwszeństwo przed cudzoziemcem z kraju trzeciego, np. z Chin czy Rosji. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.). Stosujemy ją także do obywateli Chin czy Rosji chcących znaleźć u nas zajęcie. Zamierzające ich zaangażować firmy muszą jednak wcześniej uzyskać, na swój pisemny wniosek, zezwolenie wydane przez wojewodę właściwego dla ich siedziby. Nie trzeba jednak starać się o zgodę na zatrudnienie osób mających status uchodźcy nadany w Polsce czy zezwolenie na osiedlenie się u nas.Wojewoda musi zwykle przed wydaniem decyzji zbadać uwarunkowania lokalnego rynku pracy. Analiza nie jest potrzebna w przypadku lekarzy czy lekarzy dentystów, odbywających szkolenia lub re...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL