fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Krajowe wsparcie socjalne dla studenta nie wyklucza stypendium z funduszy unijnych

Przepisy nie pozwalają, by samorządy ustalały zasady przyznawania stypendiów unijnych
Rada Miasta Krakowa nie miała więc podstaw prawnych do podjęcia uchwały w tej sprawie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną prezydenta Krakowa.
Uchwałę z 2006 r. o ustaleniu zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla studentów z Krakowa” zaskarżył do sądu Jakub Wykręt, student IV roku Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Stypendia współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny będący jednym z funduszy strukturalnych. W państwach UE wynoszą one 1000 euro rocznie. W Polsce – 2,5 tys. zł rocznie dla studentów I roku i 3,5 tys. zł rocznie dla studentów następnych lat – mówi.
Jakub Wykręt zakwestionował par. 2 załącznika do uchwały, który wyklucza unijne stypendia dla studentów pobierających inne świadczenia stypendialne o charakterze socjalnym. – Eliminuje to z góry osoby o najniższych dochodach, które otrzymują stypendium z uczelni – wyjaśnia Wykręt.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę. Pomoc stypendialna jest udzielana przez organy administracji rządowej lub przez samą uczelnię. Nie jest to zadanie jednostki samorządu terytorialnego – stwierdził. Ustawa o samorządzie powiatowym nie daje do tego podstaw prawnych. Uprawnień nie stwarza również ustawa o Narodowym Planie Rozwoju zawierająca działanie pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Podstawy do wydania uchwały krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się ani w rozporządzeniach europejskich, ani w uchwalonym przez zarząd województwa małopolskiego planie realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W skardze kasacyjnej prezydent Krakowa wskazał, że uchwała została oparta właśnie na tym programie i ma na celu objęcie pomocą jak największej liczby studentów. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dają do tego podstawę prawną, a ustawę o Narodowym Planie Rozwoju trzeba analizować łącznie z prawem wspólnotowym.
NSA oddalił skargę kasacyjną. Podzielił stanowisko WSA, że przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie mogły stanowić podstawy prawnej do podjęcia wspomnianej uchwały. Taką uchwałę mógłby ewentualnie podjąć zarząd województwa, opierając się na ustawie o Narodowym Planie Rozwoju (sygn. I OSK 1288/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA