Kiedy administracja podnosi czynsz

Jesteś najemcą mieszkania komunalnego lub należącego do właściciela prywatnej kamienicy i otrzymałeś z administracji pismo informujące o podwyżce. Twoim zdaniem jest za wysoka. Możesz ją kwestionować, ale pamiętaj: nie zawsze masz do tego prawo
Lokatorzy płacą czynsz na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (DzU z 2001 r. nr 71, poz. 733, z późn. zm., dalej: ustawa).Przepisy te dotyczą przede wszystkim najemców mieszkań: komunalnych, znajdujących się w prywatnych budynkach, spółdzielczych (lokatorskich, własnościowych), a także należących do Skarbu Państwa będących w zarządzie starostw (lub sejmików województwa), przedsiębiorstw państwowych, spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub instytucji państwowych.Uwaga! Jeżeli wynajmujesz mieszkanie od osoby prywatnej, do której należy jeden lokal, to przepisów tej ustawy nie stosuje się. Czynsz za te lokale ustala się tylko na podstawie kodeksu cywilnego. Oznacza to, że właściciel (lub zarządzający) ustala czynsz wolny i ewentualną jego wysokość negocjuje z najemcą. Nie obowiązują go tryby podwyżek z tej ustawy.[b]Przykład[/b][i]Janusz Kwiatkowski kupił niedawno mieszkanie w nowym bloku. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL