Biura podróży liczą VAT od marży

Czy usługi turystyki muszą być opodatkowane VAT od marży, czy też przedsiębiorcy mają tu wybór zasad rozliczenia? Czytając przepisy można mieć wątpliwości
Usuwa je ostatnia nowelizacja ustawy o VAT z 19 września 2007 r., która wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r.Specjalny sposób rozliczenia przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne został przewidziany w art. 119 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podstawą opodatkowania usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku A zatem naliczają oni VAT nie od całej kwoty należnej ze sprzedaży, a tylko od marży (patrz ramka).Nie mają jednak prawa do odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.Taki sposób rozliczenia wchodzi w grę – bez względu na to kto nabywa usługę turystyki – pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki wymienione w ust. 3 art. 119. Czyli gdy:- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce,- działa na rzecz usługobiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek,- przy świadczeniu usług nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL