Przedsiębiorca bez ulgowych składek płaci kosztowne ubezpieczenia

Nie wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą się załapać na ulgowe składki, przysługujące przy starcie z biznesem. Większość opłaca standardowe, dużo wyższe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Indywidualny przedsiębiorca musi odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności. Ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny. Może do niego przystąpić biznesmen podlegający z firmy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważamy:1) wykonującego pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych szczególnych,2) twórcę i artystę,3) prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu: – w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,– z której przychody pochodzą z działalności gospodarczej w pojęciu PIT,4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.Wskazanym w pkt 1 wolno opłacać przez dwa lat składki na ub...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL