Potrącenie musi być jednoznaczne

Gdy dwie osoby są wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, to do potrącenia należności z długu konieczne jest jednostronne stanowcze oświadczenie o potrąceniu. Nie może to być propozycja zawarcia umowy czy ugody
Takie jednoznaczne wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2007 r. kończącego spór między syndykiem masy upadłości JTT SA a Fujitsu Siemens Computers, spółką z o.o. z siedzibą w Pradze.W sprawie tej chodzi o należność wynikającą z faktury wystawionej przez JTT za dostawę komputerów dla czeskiej firmy. na 161 tys. euro z 1 października z terminem płatności do 31 października 2003 r. W 2004 r. JTT upadła, a w 2005 r. syndyk wystąpił przeciwko czeskiemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty tej faktury ze stosownymi odsetkami.Czeska spółka broniła się, że wskutek potrącenia z jej wierzytelnością dług wobec JTT wynikający z tej faktury przestał istnieć. Twierdziła, że na podstawie umowy przelewu z marca 2004 r. zawartej z bliźniaczą spółką Fujitsu Siemens Computers z siedzibą w Warszawie nabyła od niej należność wobec JTT na kwotę 312 tys. euro. Z tą kwotą, na podstawie § 364 czeskiego kodeksu handlowego pismem z grudnia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL