Żona zwołała zgromadzenie i odwołała męża

Nieznane
Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia mieści się niekiedy w granicach zwykłych czynności spółki. W takiej sytuacji może go dokonać jeden z członków zarządu
Małżonkowie T. są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży oświatowej. Mąż wystąpił do sądu o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności kilku uchwał wspólników z tego powodu, że zgromadzenie było nieprawidłowo zwołane.Uchwały dotyczyły zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, ale jedna odwoływała go ze stanowiska wiceprezesa. Miał bowiem 49 proc. udziałów, a żona prezes - która go przegłosowała - 51 proc.Zgodnie z art. 235 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link] zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. W tej spółce zarząd stanowili oboje małżonkowie. Jednak tylko żona zwołała zgromadzenie. Mąż o tym wiedział i brał w nim udział, ale został przegłosowany.Jeżeli chodzi o reprezentację, to umowa spółki stanowiła, że w sprawach majątkowych do 50 tys. zł firmę może reprezentować jeden z członków zarządu, muszą zaś oboje w sprawach ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL