Badania trzeba wykonać, nawet gdy religia zabrania

Bez ważnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania pracy nikt w Polsce nie może być zatrudniony. Od wizyty u lekarza medycyny pracy nie zwalnia nawet powołanie się na wyznawaną religię
Każdy pracownik musi przeprowadzać badania profilaktyczne, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne. A pracodawca, jak mówi art. 94 kodeksu pracy, ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1974 r. obowiązek ten obejmuje nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika (sygn. II PR 264/74 PiZS 1976/3/67).Wstępnym badaniom podlegają nowo zatrudniani. Stosownie do treści art. 229 § 4 przełożony nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.– Jest to bezwzględny obowiązek i nie istnieją od niego żadne wyjątki. Nawet pisemne oświadczenie pracownika o odmowie poddania się badaniom wstępnym lub kontrolnym między innymi z powodów religijnych nie może...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL