Podatek dochodowy

Ryczałtowcy też płacą

Przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym płacą ten podatek także od przychodu ze sprzedaży środków trwałych.
W wypadku rzeczy ruchomych stawka wynosi 3 proc. przychodu. Podatek trzeba zapłacić, nawet jeśli przed zbyciem maszyny czy urządzenia zostały wykreślone z majątku firmy, ale od momentu tego nie minęło sześć lat.
W razie odpłatnego zbycia nieruchomości o charakterze użytkowym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie - bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 proc. uzyskanego przychodu. W tej sytuacji także obowiązuje sześcioletni limit -sprzedaż po upływie tego okresu od wycofania nieruchomości z majątku firmy nie jest opodatkowana. Ryczałt od przychodu jest płatny bez wezwania do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału -w zależności od zasad wybranych przez podatnika.
W razie odpłatnego zbycia: - budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, - lokalu mieszkalnego stanowiące go odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, - gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej- stosuje się zasady wynikające z updof. Nie są to więc przychody z działalności gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL