fbTrack

Remont czy ulepszenie budynku

Koszty rozbiórki obiektu budowlanego w celu wykorzystania jego elementów do budowy w tym samym miejscu nowego budynku nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów podatkowych. Powiększają one wartość środka trwałego w postaci nowego budynku
Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 17 maja br. (I SA/Kr 1590/05).Skarżąca spółka zajmowała się m.in. przechowywaniem owoców. Spór dotyczył wydatków na rozbiórkę jednego z jej budynków, które jako koszty rozbiórki likwidowanego środka trwałego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych te wydatki były w istocie wydatkami na ulepszenie środka trwałego, o jakich mówi art. 16g ust. 13 ustawy o CIT. Przepis ten przewiduje m.in., że w takiej sytuacji wartość początkową budynku powiększa się o wydatki poniesione na jego ulepszenie. Budynek został poddany rozbiórce, bo spółka na jego miejscu postanowiła zbudować chłodnię. Z pierwotnego budynku pozostały fundamenty i ściany, których rozbiórkę zalecono przeprowadzić ostrożnie, aby mogły być później wykorzystane do budowy nowej chłodni. Jedynymi elementami, których nie wykorzystano w nowym budynku, były rygle do łączenia ścian. Spółka nie starała się o uzyskanie pozwolenia na ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL