Nieruchomości

Sąsiad nie zablokuje podłączenia do mediów

Wydanie pozwolenia na budowę nie może być uzależnione od zgody właścicieli przyłączy mediów na dołączenie projektowanej inwestycji do tej infrastruktury
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że ta powszechna obecnie praktyka narusza prawo (sygn. VII SA/Wa 563/07).
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 prawa budowlanego trzeba jedynie przedstawić oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci mediów. Dodatkowe warunki należy uzgadniać w drodze cywilnoprawnej - stwierdził sąd. WSA rozstrzygał skargę Artin spółki z o. o., która w podwarszawskim Piasecznie chciała postawić budynek wielorodzinny. Starosta piaseczyński uzależnił pozwolenie na budowę m.in. od zgody wspólnoty mieszkaniowej z sąsiedniego osiedla na przyłączenie inwestycji do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wspólnota jest współwłaścicielem drogi dojazdowej i położonych pod nią przyłączy mediów. Ponieważ wspólnota zgody nie wyraziła, starosta, a następnie wojewoda mazowiecki, odmówili spółce pozwolenia na budowę. Dostarczone przez nią warunki techniczne, zaakceptowane przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie wraz ze zgodą na włączenie projektowanego budynku do sieci, okazały się niewystarczające. W skardze do sądu firma zarzuciła, że wojewoda naruszył art. 34 ust. 3 pkt 3 prawa budowlanego. - Zgodnie z tym przepisem uzgodnień warunków technicznych inwestycji dokonują właściwe jednostki organizacyjne.
- Takie oświadczenia spółka przedstawiła - mówił podczas rozpraw radca prawny Zbigniew Basak, pełnomocnik firmy Artin. - Na tym etapie postępowania organ administracji nie był upoważniony do domagania się jakichkolwiek dalszych dokumentów. Nie jest to kwestia postępowania administracyjnego, lecz cywilnego. Sąd przyznał mu rację i uchylił zaskarżoną decyzję. Skoro właściwa jednostka organizacyjna składa oświadczenie będące wstępną formą uzgodnień, to na tym etapie postępowania nie można się domagać uzgodnień o charakterze cywilnym. Wyrok jest nieprawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL