fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT-28 trzeba złożyć do końca stycznia

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Osoby, które w 2010 r. prowadziły firmę opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w ten sposób opłacały podatek od dochodów z najmu, do 31 stycznia muszą rozliczyć się z fiskusem
Zeznanie składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (poz. 5 formularza). Decyduje ostatni dzień roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2010 r.
Nie ma więc znaczenia, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą lub gdzie ma siedzibę spółka, od której opłacany jest podatek w formie ryczałtu (lub adres wynajmowanej nieruchomości).
[srodtytul]Poinformuj o zmianie adresu[/srodtytul]
Podstawowe dane podatnik powinien wpisać w części B deklaracji PIT-28. Chodzi m.in. o imię, nazwisko, PESEL i adres. Wyjątkiem jest NIP, który trzeba wpisać w poz. 1 formularza.
Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, powinna o tym poinformować, wypełniając druk NIP-1 (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą) lub NIP-3 (gdy nie jest przedsiębiorcą). Jeśli nie przekazała tych informacji w trakcie roku, to odpowiedni formularz należy dołączyć do zeznania rocznego.
[srodtytul]Gdzie wpisać przychody[/srodtytul]
W części C deklaracji PIT-28 należy wykazać przychody z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. W pierwszym wierszu należy wpisać kwoty uzyskane z działalności prowadzonej na własne nazwisko, drugi przeznaczony jest dla osób, które są wspólnikami spółek opodatkowanych ryczałtem. W trzecim odpowiednie kwoty wpisują osoby, które uzyskiwały przychody z najmu (ale nie prowadziły w tym zakresie działalności).
Podatnicy, u których w wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości i w związku z tym musieli dopłacić podatek, muszą pamiętać, aby kwotę określoną przez fiskusa wykazać odrębnie (poz. 44 – 50). Chodzi o podatek wymierzony na podstawie art. 17 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/1995_99/DU1998Nr144poz%20930.asp]ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym[/link] od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
[srodtytul]Odliczenia od przychodu[/srodtytul]
Od przychodu opodatkowanego ryczałtem podatnicy mogą dokonywać różnych odliczeń. Gdy jednak płacą podatek według kilku stawek, muszą to robić proporcjonalnie do wysokości przychodów nimi opodatkowanych. Udział procentowy poszczególnych przychodów w ogólnej kwocie obrotów obliczany jest w poz. 51 – 56.
Odliczenia od przychodów wykazywane są w części D zeznania PIT-28. Można tam uwzględnić straty z lat ubiegłych i zapłacone w ubiegłym roku składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe odliczenia od przychodu w pierwszej kolejności należy wykazać w załączniku PIT/O.
Chodzi przede wszystkim o darowizny określone w [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr%2051poz%20307a.asp]ustawie o PIT[/link], nielimitowane darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Wykazaną w PIT/O sumę tych odliczeń przenosi się do poz. 66 formularza PIT-28.
Osoby odliczające odsetki od kredytu mieszkaniowego muszą pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT/D. Kwotę odliczenia wykazuje się w poz. 68 formularza PIT-28.
Warto podkreślić, że podatnicy osiągający zarówno przychody opodatkowane ryczałtem, jak i na zasadach ogólnych mogą wybrać, w której deklaracji chcą odliczyć ulgi. To od nich więc zależy, czy darowiznę lub wydatki na Internet wykażą w PIT-28 czy np. PIT-37 (tej samej kwoty nie można oczywiście odliczyć dwa razy). Zwykle bardziej opłacalne będzie odliczenie od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.
[srodtytul]Obliczenie podatku[/srodtytul]
W części F i G zeznania podatnicy obliczają wysokość ryczałtu po odliczeniach od przychodów. Następnie jest on zmniejszany o odliczenia od podatku. Chodzi przede wszystkim o składkę na ubezpieczenia zdrowotne. Od zryczałtowanego podatku nie można bowiem odliczyć ulgi na dzieci. Kwotę należnego podatku za 2010 r. należy wykazać w poz. 106 zeznania.
W części K formularza podatnik porównuje ją z dokonanymi w czasie roku wpłatami. Podatek do zapłaty wykazywany jest w poz. 111. Jeśli z obliczeń wynika nadpłata, to przedsiębiorca lub wynajmujący wpisuje ją w poz. 112. Wysokość zobowiązania jest już obliczona, lecz to jeszcze nie koniec.
W części L trzeba bowiem wykazać wysokość ryczałtu za poszczególne miesiące 2010 r. Warto też pamiętać o możliwości przekazania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, wystarczy podać jej numer KRS i kwotę.
[ramka][b]Trzeba pamiętać o załącznikach[/b]
Deklarację PIT-28 często trzeba uzupełnić o załączniki:
- [b]PIT-28/A[/b] – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnych charakterze
- [b]PIT-28/B[/b] – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
- [b]PIT/O[/b] – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
- [b]PIT/D[/b] – informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych
- [b]PIT-2K[/b] – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
- [b]NIP-1[/b] – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
- [b]NIP-3[/b] – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej [/ramka]
[ramka][b]Czytaj [link=http://www.rp.pl/temat/56105.html]więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA