Podatki

Można darować bez podatku i skorzystać ze zwolnień przy sprzedaży

Zamierzamy darować synowi pieniądze na mieszkanie i przekazać je bezpośrednio na rachunek dewelopera. Jakich jeszcze formalności należy dopełnić, by skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest przedstawienie dowodu przekazania ich na rachunek bankowy obdarowanego, na jego rachunek w SKOK lub pocztą. Takie wymaganie wprowadza art. 4a ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Urząd skarbowy może zakwestionować prawo do zwolnienia, jeżeli pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera. Takie przypadki już były.
Czy są jeszcze inne warunki zwolnienia? Drugi warunek to złożenie przez obdarowanego w ciągu 30 dni od dnia uzyskania darowanej kwoty, tj. wpłynięcia jej na konto albo odebrania przekazu pocztowego, zawiadomienia o darowiźnie w urzędzie skarbowym. Składa się je na urzędowym druku o symbolu SDZ1. Można go uzyskać w urzędzie albo ściągnąć z Internetu (www. mofnet. gov. pl/podatki/formularze podatkowe/inne). Nie trzeba tego robić, gdy darowizna z ewentualnymi innymi uzyskanymi od tego samego darczyńcy w ciągu ostatnich pięciu lat nie przekracza 9637zł. Jeśli darczyńcami są rodzice, mamy dwie darowizny. Gdy więc np. pierwsza rata na mieszkanie przekazana bezpośrednio deweloperowi wynosi 15 tys. zł, nie jest potrzebne do uwolnienia się od podatku ani przesłanie ich na konto obdarowanego, ani zawiadomienie o tym urzędu skarbowego. Będzie to konieczne przy następnych darowiznach. Zwolnienie, o którym mówimy, dotyczy tylko darowizn między najbliższymi członkami rodziny. Kupiłam mieszkanie w zeszłym tygodniu, ale zameldowana w nim jestem już od półtora roku. Czy mogę już je sprzedać, nie płacąc 19-proc. podatku? TAK - Moim zdaniem tak. Wart. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który normuje to zwolnienie, mowa jest tylko o zameldowaniu w sprzedawanym mieszkaniu lub domu na pobyt stały przed datą zbycia przez co najmniej 12 miesięcy. Żadnych innych warunków ten ani inny przepis nie stawia. Nie ma zwłaszcza wymagania, by przez cały ten okres sprzedający był właścicielem sprzedawanego lokum lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy domu. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie mieszkań i domów nabytych, tj. kupionych, odziedziczonych, po 1 stycznia 2007 r. Do nabytych przed tą datą odnoszą się stare przepisy o opodatkowaniu sprzedaży i stare zwolnienia podatkowe. Rodzice w styczniu 2007 r. przekształcili lokatorskie prawo do mieszkania w prawo własnościowe. Ojciec jest członkiem spółdzielni od 18 lat. W tym roku rodzice chcą sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze. Różnica będzie wynosić ok. 30 tys. zł. Czy zapłacą podatek i jaki? Moim zdaniem nie zapłacą. Spółdzielcze własnościowe prawo domieszkania, które będzie przedmiotem sprzedaży, zostało nabyte w 2007 r. Do opodatkowania jego sprzedaży zastosowanie mają zatem nowe przepisy, a więc także zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT. Jeśli rodzice byli zameldowani na pobyt stały w sprzedawanym mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy, a tak zapewne było, skorzystają z tego zwolnienia. W świetle nowych przepisów nie ma znaczenia, czy pieniądze ze sprzedaży będą wydane na kupno nowego lokum. To może być istotne przy sprzedaży mieszkania albo domu nabytego przed 1 stycznia 2007 r. Zamierzam sprzedać mieszkanie, które uzyskałem w 2004 r. po dziadku, z mocy testamentu. Czy zapłacę podatek od sprzedaży? NIE - Ponieważ mieszkanie nabył pan przed 1 stycznia 2007 r., przychód z niej objęty będzie starym zwolnieniem z 10-proc. podatku przewidzianym dla obdarowanych i spadkobierców w dawnym art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. c ustawy o PIT. Jeśli jednak korzystał pan ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, którego warunkiem jest pięcioletnie zamieszkiwanie w darowanym lokum, urząd skarbowy może zażądać zapłaty tej daniny. W jaki sposób oblicza się nowy 19-proc. podatek od sprzedaży? Płaci się go od dochodu ze sprzedaży, tzn. różnicy między kosztami uzyskania, tj. ceną nabycia i kosztami nabycia, a ceną sprzedaży, pomniejszoną o ewentualne koszty sprzedaży, jeśli poniósł je sprzedający. Słowem, podatek ten płacą ci, co zarobią na sprzedaży. Od praktycznie całej kwoty płacą go tylko osoby, które uzyskały mieszkanie czy nieruchomość po 1 stycznia w drodze spadku lub darowizny, ponieważ nie poniosły kosztów nabycia. Chyba że zapłaciły przedsprzedażą podatek od spadków i darowizn.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL