Nieruchomości

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Genowefa Baziuk-Płaska ze Stowarzyszenia Wspólny Dom
Nieznane
Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej niebędący właścicielem może za swoją pracę w zarządzie pobierać wynagrodzenie? - pyta Hanna G.
Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom:
- Właściciele mają prawo wybrać do zarządu nie tylko innego właściciela lokalu, lecz dowolną osobę deklarującą gotowość pracy na rzecz wspólnoty. Wynika to z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali, który mówi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Ustawa o własności lokali zawiera także art. 28 o treści: Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Nie może być więc żadnych wątpliwości co do wynagrodzenia członka zarządu będącego właścicielem lokalu.
Autorka listu stawia pytanie, czy takie uprawnienie przysługuje członkowi zarządu, który nie jest właścicielem lokalu w danej nieruchomości. Na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. Po pierwsze, ani wspomniana ustawa, ani inny przepis prawny nie zabraniają takiego postępowania. Należy się więc kierować ogólną zasadą mówiącą, że jest dozwolone to, co nie jest zabronione. Po drugie, skoro właściciele lokali mają prawo do wynagrodzenia za pracę, nie można odmówić takiego prawa osobom spoza grona właścicieli, nie można wymagać, aby członek zarządu niebędący członkiem wspólnoty pracował społecznie. Chyba że taka jest jego wola.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL