fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Opłaty za media

-WM
Nieznane
Nieruchomość ma trzy klatki. Każda z nich jest odrębną wspólnotą mieszkaniową. Problem tkwi w rozliczeniu opłat za media.
Nieruchomość ma trzy klatki. Każda z nich jest odrębną wspólnotą mieszkaniową. Problem tkwi w rozliczeniu opłat za media. Ich węzły główne znajdują się na jednej klatce, czyli w jednej wspólnocie. Jest jedna umowa, w której nabywcami są te trzy wspólnoty, a co za tym idzie, jest wystawiana jedna faktura obciążeniowa za media, w której w pozycji "nabywca" wyróżnione są trzy wspólnoty z trzema różnymi NIP. Jak powinno wyglądać rozliczenie mediów? Czy wspólnota, u której znajdują się węzły główne, powinna odsprzedawać, czyli refakturować, należności za media?
-WM Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
- Wspólnota mieszkaniowa nie jest podatnikiem VAT, pod warunkiem oczywiście że nie wykonuje czynności opodatkowanych, np. odsprzedaży usług komunalnych w postaci ciepła. Według mojej oceny skoro w adresie nabywcy funkcjonują trzy wspólnoty, nic nie stoi na przeszkodzie, by tę fakturę powielić i by każda ze wspólnot w kosztach zakupu usług komunalnych uwidoczniła swoją część faktury, dokonując na rzecz sprzedawcy stosownego przelewu zobowiązania. Wspólnota otrzymująca fakturę mogłaby odsprzedawać media swoim bliźniaczym wspólnotom, ale wtedy musiałaby zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i wystawiać faktury VAT pozostałym wspólnotom. Jednocześnie w otrzymanej fakturze za zakup ciepła powinna występować tylko jedna wspólnota. VAT naliczony w fakturze zakupu nie dotyczyłby bowiem tylko tej odsprzedającej ciepło wspólnoty. Ponieważ wspólnoty mieszkaniowe nie prowadzą ksiąg rachunkowych, lecz jedynie pozaksięgową ewidencję przychodów i kosztów, nie muszą tak rygorystycznie przestrzegać wymogu posiadania oryginału faktury. W państwa wypadku wystarczy w zupełności kopia. Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA