fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Przekształcenie statusu mieszkania to nie jest jego nabycie

Osoby, które zdecydowały się na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania w pełną własność, nie zapłacą żadnego podatku od jego sprzedaży, jeśli od końca roku, w którym uzyskały prawo spółdzielcze, upłynęło pięć lat.
Logika bowiem przemawia za tym, by za moment nabycia, od którego zależy obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży, uznać moment uzyskania prawa spółdzielczego, a nie prawa własności.
Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, praw spółdzielczych i użytkowania wieczystego. Nie zmieniła się jednak generalna zasada, że żaden podatek się nie należy, jeżeli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, minęło pięć lat. Dlatego kwestia ustalenia momentu nabycia mieszkania, działki domu itd. ma nadal zasadnicze znaczenie dla sprzedającego.
Osoby, które decydują się na zmianę statusu lokum, obawiają się podatkowej pułapki. Byłoby nią przyjęcie, że momentem nabycia lokum dla potrzeb podatku odsprzedaży nieruchomości stanie się dla fiskusa moment podpisania aktu notarialnego ze spółdzielnią mieszkaniową. Te obawy powinny się okazać bezpodstawne. Ponieważ wiele osób je jednak zgłasza, "Rz" zwróciła się o wyjaśnienie tej kwestii do Ministerstwa Finansów.
Jednak można się już teraz odwołać do korzystnego dla podatników stanowiska, jakie zajął minister finansów w piśmie z 21 kwietnia 1999 r. (PB 2/MK-0212/99) w kwestii nabycia własności działki w wyniku przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego. Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (jest to urzędowa interpretacja prawa) stwierdza się w nim, że dla celów podatku od sprzedaży nieruchomości pięcioletni okres od jej nabycia biegnie od końca roku, w którym sprzedający uzyskał prawo użytkowania wieczystego.
Minister wyjaśnia, że za datę nabycia nieruchomości, od której liczy się ten termin, nie można uznać momentu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wprawo własności. Jest to bowiem tylko zmiana formy faktycznego prawa do nieruchomości - tłumaczy minister. To samo należy odnieść do przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wprawo własności.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA