fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód do opodatkowania

Czy opłacając składki za wspólnika, spółka musi pobrać od niego podatek dochodowy?
Tak. Dla wspólnika powstaje z tego tytułu przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) jest nim również wartość dokonanych na rzecz udziałowców nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określona według zasad wynikających z art. 11 ust. 2 - 2b. Mieści się tu również zapłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez spółkę za jej jedynego udziałowca (zob. wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Poddębicach z 6 lipca 2004 r., USI415/4/04). Do naliczenia, poboru i odprowadzenia należnego podatku według stawki 19 proc. zobowiązana jest spółka jako płatnik. Ma ona również obowiązek wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym udziałowiec uzyskał przychó. 41 ust. 4 i art. 42 updof....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA