fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pensja z poślizgiem i nieopodatkowanymi odsetkami

Pracownikowi, który dostaje z opóźnieniem wypłatę, należą się odsetki. Są one zwolnione z podatku
Nawet wtedy, gdy są wyższe od ustawowych.Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w stałym i z góry ustalonym terminie wynika z art. 85 § 1 i art.86 § 1 kodeksu pracy. Ale opóźnienia w zapłacie pensji to chleb powszedni wielu przedsiębiorstw. Nie można jednak bezkarnie zalegać z wypłatą. Za zwłokę pracownikowi należą się odsetki nawet wtedy, gdy nie poniesie żadnej szkody, a pracodawca nie jest odpowiedzialny za spóźnienie. Wynika to z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, do którego odwołuje się art. 300 kodeksu pracy. Odsetki nalicza się w ustawowej wysokości (określonej przez Radę Ministrów w rozporządzeniu, obecnie 11,5 proc. w skali roku), chyba że wyższe przewiduje umowa o pracę (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy).Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02), przysługują one od wynagrodzenia brutto bez potrącenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jednak w wyroku z 25 maja 2005...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA