fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak angażujemy młodocianych

Grażyna Ożarek, zastępca komendanta głównego w Komendzie Głównej w Ochotniczym Hufcu Pracy w Warszawie
Nieznane
- Pracuję w dziale rozwoju firmy produkcyjnej. Chcemy zatrudnić młodocianych i przyuczyć ich do zawodu spawacza. Na jaką pomoc finansową możemy liczyć?Przyjmując młodocianych, pracodawcy mogą liczyć na refundację ich wynagrodzeń i składek ZUS w pierwszym roku nauki 4 proc., w drugim 5 proc., w trzecim 6 proc. Wniosek o taką refundację firma składa co roku do 15 listopada. By ją dostać, musi zawrzeć z młodocianym umowę na czas nieokreślony i obiecać, że nie zostanie zwolniony w okresie przez pół roku po zakończeniu przygotowania zawodowego. Pracodawcy przysługuje też dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Gdy trwa ono dwa lata, ma szanse na 4587 zł, a jeśli 36 miesięcy -nawet na 7645 zł. Firma, która zaangażowała młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może zyskać 240 zł za każdy pełny miesiąc tego kształcenia.Wniosek o wypłatę dofinansowania należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty, kiedy nastąpiło uzyskanie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA