Dyscyplinarka możliwa także dla pracodawcy

Polacy coraz śmielej rzucają pracę, gdy ich szef narusza podstawowe obowiązki wobec pracowników. Nawet jednorazowe opóźnienie wypłaty usprawiedliwia odejście z pracy bez wypowiedzenia
- Nasz zakład ma problemy finansowe. Od kilku miesięcy są opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń, na pieniądze trzeba czekać nawet kilkanaście dni. Raz wypłata była 20 dni po terminie. Część pracowników, którzy jako jedyni zarabiają na utrzymanie rodziny, odchodzi bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy - mówi Urszula Pałka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Huty Szkła Gospodarczego w Zawierciu.Zgodnie z art. 55 §11 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy przełożony dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego.Ani przepisy, ani orzecznictwo nie określiły jeszcze katalogu obowiązków, których naruszenie uzasadnia odejście z pracy bez wypowiedzenia. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę wiele różnych obowiązków. Do katalogu tych podstawowych zalicza się m.in. wypłatę wynagrodzenia, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, poszanowanie dóbr osobi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL