fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można się rozstać z chorym podwładnym

- Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika spowodowanej chorobą? Czy istotne dla ochrony pracownika jest to, że umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony? - pyta czytelnik DF.
Firma może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (zgodnie z art. 53 kodeksu pracy):- jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:a) dłużej niż trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,- w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż miesiąc. Przepis nie uzależnia możliwości rozwiązania stosunku pracy od rodzaju umowy o pracę, ale od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okresy zatrudnienia u różnych pracodawców nie podlegają sumowaniu, z wyjątkiem sytuacji...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA