Wypowiedzenie pisemne uzdrawia wręczone wcześniej e-mailem

Nie wystarczy, że wypowiedzenie wyślesz pracownikowi e-mailem. Aby miało ono formę pisemną, musisz je jeszcze nadać pocztą
Wypowiedzenie wysłane zarówno e-mailem, jak i pocztą tradycyjną nie narusza wymogu zachowania formy pisemnej. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2007 r. (II PK 178/06) zaakceptował rozwiązanie znacznie ułatwiające pracę kadrowcom.Wysłanie wypowiedzenia tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiłoby naruszenie przepisów. Taka wiadomość nie miałaby formy pisemnej, która jest niezbędna dla wypowiedzeń (art. 30 § 3 k.p.). W tym zakresie należy bowiem stosować prawo cywilne. A zgodnie z art. 78 kodeksu cywilnego do zachowania formy pisemnej jest niezbędne złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Co prawda od września 2003 r. wolno składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej. Równoważne z oświadczeniami pisemnymi są jednak tylko te opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zwykły e-mail nie ma zatem formy pisemnej.Podobnie przed ki...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL