fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustal, czy i kiedy należy się nagroda

Ewa Grabowska główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Nieznane
Nasza ekspertka odpowiadała na pytania czytelników dotyczące przyznawania i wypłat nagród jubileuszowych
Pracodawca zawarł w przepisach zakładowych postanowienie, że do nagrody jubileuszowej zalicza wszystkie okresy zatrudnienia poza okresami pracy zakończonymi rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Czy wlicza się do tego również okresy stażu w gospodarstwie rolnym rodziców?Tak, bo są to okresy ustawowe na warunkach określonych w tych przepisach. Pracę w gospodarstwie rolnym, służbę wojskową, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, działalność kombatancką czy okres odbywania studiów doktoranckich wlicza się do okresów, od których zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. Nawet jeśli pracodawca wyłączyłby te okresy, to taki zapis nie obowiązywałby, bo wynika z aktu wyższej rangi, czyli ustawy. Tylko okres zakończony dyscyplinarnym zwolnieniem jest wyłączony z tego uprawnienia na podstawie szczególnego postanowienia w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u konkretnego pracodawcy.Jestem nauczycielką. Czy pracę na roli ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA