Praca, emerytury, renty

Kto spóźni się z wnioskiem, nie wystąpi z OFE

Tylko osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury, mogą wybrać, czy chcą zostać czy nie w otwartym funduszu emerytalnym. Decyzję muszą jednak podjąć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego
Wiele osób urodzonych między rokiem 1949 a 1968 podjęło przed laty decyzję o przystąpieniu do OFE. Jednak wraz z przedłużeniem możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do końca 2007 r. okazało się, że zyskały (bądź mogą zyskać do końca tego roku) prawo do wcześniejszej emerytury. Jeśli tak się stanie, mogą poczekać ze złożeniem wniosku o jej przyznanie i zrobić to także po 2007 r. Ważne, aby o przyznanie tego świadczenia zwrócić się przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Tylko w tym wypadku będą mogli wybrać, czy chcą zostać czy wystąpić z OFE.
Procedura występowania z OFE, wprowadzona do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (DzU z 2007 r. nr 17, poz. 95), zaczęła obowiązywać 21 lutego 2007 r. Została przewidziana dla osób, którym uczestnictwo w funduszu zamyka drogę do uzyskania wcześniejszej emerytury. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie emerytalnej, likwidując ograniczenie w uzyskiwaniu wcześniejszej emerytury ze względu na przynależność do OFE. Dotyczy to kobiet w wieku 55 lat z 30-letnim stażem pracy lub 20-letnim, gdy zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Mają one prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej. Dotyczy również wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, którzy mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 32 ustawy emerytalnej. Muszą jednak spełnić wymogi związane ze stażem i wiekiem emerytalnym określone w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. Dla wymienionych w wykazie A załącznika do tego rozporządzenia wiek emerytalny wynosi 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn, a staż to 20 lat pracy dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Wiek i staż ubezpieczeniowy dla zawodów wymienionych w wykazie B jest już bardziej zróżnicowany. Tak jak w wypadku zatrudnionych w szczególnym charakterze, czyli m.in. twórców, artystów czy dziennikarzy. Skorzystają także nauczyciele, którzy mają 30 lat stażu, w tym 20 lat "przy tablicy". Pod warunkiem jednak, że w 2007 r. rozwiążą stosunek pracy. Wcześniej, w wieku 55 (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), mogą przejść na emeryturę kolejarze. Muszą mieć 20 lub 25 lat ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat na kolei. Zgodnie z ustawą emerytalną na wcześniejszą emeryturę można przejść tylko przed osiągnięciem 60 lat -kobiety, i 65 -mężczyźni. Jeśli przed tą datą nie złożą oni wniosku o przyznanie wcześniejszej emerytury, nie będą także mieli możliwości wystąpienia z OFE. Wtedy ich emerytura zostanie wypłacona z nowego systemu, czyli zostanie obliczona na podstawie wysokości zapłaconych składek ubezpieczeniowych. Na razie jednak jeszcze nie wiadomo, kto i w jaki sposób będzie wypłacał środki zgromadzone w OFE, a także -co najważniejsze -ile wyniesie wysokość tego świadczenia. Zdaniem wielu ekonomistów takie emerytury będą niższe od obliczonych na starych zasadach z wykorzystaniem kwoty bazowej, okresów składkowych i nieskładkowych. Specjalna procedura w ZUS: 1. Zainteresowany sprawdza, czy spełnia wymogi wieku i stażu niezbędne do uzyskania wcześniejszej emerytury. 2. Składa wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS Rp-1). 3. Składa wniosek do ZUS o przekazanie do budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku w OFE. 4. ZUS sprawdza, czy zainteresowany spełnia warunki do wcześniejszej emerytury, i wylicza jej wysokość. 5. ZUS wykreśla emeryta z Centralnego Rejestru Członków Funduszy Emerytalnych. 6. ZUS zawiadamia o wykreśleniu odpowiedni fundusz emerytalny. 7. Uprawniony otrzymuje wcześniejszą emeryturę od daty złożenia wniosku o jej wypłatę. W wypadku osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r. ukończenie przez kobietę 60 lat, a przez mężczyznę 65 lat zmienia kwalifikację podstawy prawnej przyznania emerytury. Złożenie wniosku o to świadczenie przez kobietę po ukończeniu 60 lat - mimo spełnienia warunków wymaganych do wcześniejszej emerytury - wyklucza możliwość jej uzyskania. W razie ukończenia tego wieku emerytura może być przyznana na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej, a jej wysokość ustalona wmyśl art. 26, czyli na nowych zasadach.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL