fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zatrzymany zadatek to przychód, ale nie obrót

Przy wpłacie zadatku została wystawiona faktura VAT-zaliczka i został odprowadzony podatek. Klient zrezygnował z zakupu towaru. Korekty faktury nie chce podpisać. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych i w VAT?
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, jeśli pobrano zaliczki, zadatki i przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Art. 19 ust. 1 mówi z kolei, że w razie otrzymania zadatku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jego otrzymania.W konsekwencji otrzymanie zadatku rodzi dla podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT i odprowadzenia do urzędu kwoty podatku. W następstwie późniejszej dostawy kwota zadatku zaliczana jest na poczet ceny należnej za dostarczone towary.[srodtytul]Gdy klient rezygnuje, traci [/srodtytul]Komplikacje mogą pojawić się, gdy klient po zapłaceniu zadatku zrezygnuje z zakupu towaru i w rzeczywistości nie dochodzi do dostawy towarów.Na podstawie art. 394 § 1 kodeksu cywilnego w razie niewykonania umowy przez dającego zadatek druga strona może od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek. Zatrzymany zadatek nie jest wówczas zaliczany na poczet...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA