fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eksporterzy mogą liczyć na wsparcie

Przedsiębiorcy z małych i średnich firm zamierzający rozpocząć działalność eksportową będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania w ramach działania "Paszport do eksportu". W latach 2007 - 2013 na ten cel przeznaczono z unijnych środków i polskiego budżetu około 92 mln euro. Będzie z nich mogło skorzystać nawet 3,5 tys. firm
Dofinansowanie dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. na: doradztwo, udział w zagranicznych targach, poszukiwanie rynków zbytu, zaplanowano w jednym z działań ogólnopolskiego programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" (PO IG). Dotacje będą oferowane w ramach priorytetu "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym" i działania 6.1. "Paszport do eksportu".Przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku uzyskać maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie połowy kosztów kwalifikowanych. Pomoc finansowa będzie przysługiwać m.in. na doradztwo, którego zakres będzie uzależniony od potrzeb danego beneficjenta. Dzięki doradztwu przedsiębiorcy będą dysponować wiedzą, z jakich instrumentów i działań promocyjnych powinni skorzystać, żeby zainicjować działalność eksportową. Zakłada się, że uczestnicy programu będą mieć maksymalnie 24 miesiące po doradztwie na zrealizowanie dofinansowanych projektów. Doradca zasugeruje przedsiębi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA