fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prymat uczciwie konkurował z Podravką

Nie naruszyła dobrych obyczajów kupieckich polska firma Prymat, gdy wprowadzała na rynek konkurencyjną wobec Vegety przyprawę Kucharek
Tak uznał już po raz drugi Sąd Apelacyjny w Katowicach. Wyrok ten zapadł po przekazaniu mu przez Sąd Najwyższy sprawy do ponownego rozpoznania. SN uchylił 2 stycznia 2007 r. (sygn. VCSK311/06) korzystny dla polskiej firmy wyrok SA w Katowicach (o sprawie pisaliśmy na żółtych stronach 4 stycznia br. "Naśladownictwo dozwolone, ale są wyjątki"). Nakazał SA jeszcze raz rozważyć, czy polska firma Prymat, wprowadzając na rynek przyprawę Kucharek konkurencyjną wobec Vegety, naruszyła, tak jak zarzucił mu chorwacki producent przypraw, art. 3 ustawy z 1991 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wskutek działań sprzecznych z dobrymi obyczajami kupieckimi. Podravka przegrała wcześniej w dwu instancjach.Firma ta zarzucała Prymatowi także naruszenie art. 10 wskazanej ustawy, bo wprowadzał w błąd konsumentów. Twierdziła, iż Prymat dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji przez posłużenie się opakowaniem o takich samych cechach charakterystycznych jak opakow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA