fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak walczyć z podszywaniem się pod firmę

¦ Czy za używanie oznaczenia łudząco podobnego do nazwy innego przedsiębiorcy można karać?W zasadzie nie, bo takie zachowanie nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem. Nie można więc za nie nikogo ukarać grzywną czy więzieniem. Jednak przedsiębiorca dopuszczający się takich zachowań i tak może ponieść przykre konsekwencje. Jest to bowiem czyn nieuczciwej konkurencji. Uprawnionemu do firmy wolno bowiem dochodzić jego praw na drodze postępowania cywilnego. Jeśli udowodni, że doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, będzie się mógł domagać od konkurenta konkretnych zachowań. Wolno mu m.in. zażądać zaniechania niedozwolonych działań, a także usunięcia ich skutków. Ma też prawo zarówno do naprawienia wyrządzonej mu szkody, jak i wydania przez winowajcę bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dotkliwy może być wreszcie wymóg zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, a także złożenia - np. w prasie - jednokrotn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA