fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od wypłaty po rozstaniu z zatrudnionym potrącamy podatek

Wypłaciłam na początku sierpnia świadczenie urlopowe kobiecie, której umowa uległa rozwiązaniu z końcem lipca. Ostatni miesiąc wypowiedzenia spędziła na urlopie wypoczynkowym. Czy stosujemy w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu i kwotę pomniejszającą podatek?
Świadczenie urlopowe jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca jest obowiązany pobrać od niego i odprowadzić zaliczkę. Świadczenie to traktujemy tak samo jak każdą inną wypłatę ze stosunku pracy. Pracownik - w zależności od poziomu zarobków i wysokości dotyczącej go stawki podatku - otrzyma świadczenie pomniejszone o 19, 30 lub 40 proc. Świadczenie urlopowe nie traci swego charakteru, tj. nadal pozostaje przychodem ze stosunku pracy, także wówczas, gdy firma wypłaca je po ustaniu stosunku pracy, np. wskutek przejścia na emeryturę, rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że przy ustalaniu od tej wypłaty zaliczki na podatek obowiązany jest uwzględnić miesięczne koszty uzyskania dochodów ze stosunku pracy i pokrewnych, jeśli - oczywiście - nie uwzględnił ich np. z racji wcześniejszego wypłacenia w sierpniu np. zaległej premii czy wynagrodzenia. Uwzględnia je w wysokości przysługującej danemu pracownikowi. Wynoszą...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA