fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - co to jest i kto musi je stosować

Spółki giełdowe przejmują coraz więcej małych i średnich firm, wymagając od nich jednocześnie przejścia na MSSF. Jak w takiej sytuacji mają odnaleźć się księgowi, którzy muszą poznać nowe regulacje, a gubią się już w samej terminologii?
MSSF, czyli międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - co właściwie wchodzi w ich zakres? Otóż termin MSSF obejmuje nie tylko standardy oznaczane tym właśnie skrótem, ale także wszystkie międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz interpretacje wydane na ich podstawie. Można zatem stwierdzić, że pod pojęciem MSSF kryją się wszystkie regulacje będące podstawą sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki notowane na giełdzie oraz firmy wchodzące w skład ich grupy kapitałowej.Jednak przeglądając książki i artykuły prasowe nietrudno zauważyć, że autorzy wymiennie używają skrótów MSSF, MSR i MSR/MSSF na określenie wszystkich standardów i interpretacji.Wynika to z pewnej niespójności ustawy o rachunkowości (uor) z MSSF. Paragraf 11 MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" wprowadza termin MSSF na określenie wszystkich standardów i ich interpretacji, natomiast art. 2 ust. 3 uor używa terminu MSR na określenie dokładnie tego s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA