Będzie ulga dla producentów biokomponentów

Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego
Nieznane
Słyszałem, że będzie jakaś ulga podatkowa dla producentów biokomponentów. Nie wiem tylko, w jakim podatku oraz jak i od kiedy mogę z niej skorzystać?
Za lata 2007 - 2014 producenci biopaliw będą mieli prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych kwoty odpowiadającej 19 proc. nadwyżki ich kosztów produkcji nad kosztami wyprodukowania paliw tradycyjnych o takiej samej wartości opałowej. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła być wyższa niż owe 19 proc., a wartości wytworzenia obliczane będą na podstawie średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych.Ogłoszone przez ministra gospodarki średnie ceny paliw stosowane będą dla obliczenia kwoty nadwyżki oraz górnej granicy kwoty pomniejszającej podatek również przez tych producentów biopaliw, którzy samodzielnie nie produkują paliw ciekłych. Odrębne uregulowanie przewidziane zostało także dla producentów, którzy wykorzystują do produkcji własne surowce - koszty wytworzenia biokomponentów i paliw ciekłych ustalane będą na podstawie cen rynkowych tych surowców.Ulga obejmie wyłącznie podatników produkujących biokomponenty w ramach składu pod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL