Wyrok przesądzi o niepełnosprawności

Jeżeli wojewódzki zespół kwestionuje niepełnosprawność pracownika, to musisz poczekać na wyrok sądu pracy. Gdy ten potwierdzi ułomność zatrudnionego, możesz wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS. Orzeczenie trzeba bowiem stosować wprost
O niepełnosprawności orzekają najpierw powiatowe a później wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Decyzję wydają na wniosek osoby zainteresowanej, jej pełnomocnika albo za ich zgodą - na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu wolno odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wnosi się je za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Jeżeli ten zespół nie uwzględni odwołania, przekazuje sprawę do sądu pracy, a ten wydaje orzeczenie. Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostrzegają tu jednak problem. Ich zdaniem brakuje przepisów, które wskazywałyby organ właściwy, który ma realizować wyroki sądu w sprawach z zakresu orzeczeń o niepełnosprawności.Dlatego należy przyjąć, że wyrok sądu pracy należy traktować tak, jakby był orzeczeniem o niepełnosprawności. Tak wynika z interpretacji resortu pracy (patrz ramka podtekstem).Co to oznacza d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL